Ongelmapuiden kaatoa omakotitalojen ja mökkien pihoilla

Kaikessa toiminnassa lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeet ja suunnitelmat. Ongelmapuiden kaataminen suunnitellaan pääsääntöisesti urakkaluontoisesti. Puukohtainen hinnoittelu riippuu puun koosta, kaatotavasta, käsittelyasteesta asiakkaan haluamalla tavalla sekä poistettavien puiden määrästä.

Jokaisessa kohteessa kartoitetaan oikeat kaatotavat tarkkaan minimoiden kaikki riskitekijät vahinkojen välttämiseksi. Myös puun kaatoa edeltävät ennakkovalmistelut kartoitetaan. Näitä voivat olla mm. puutarhan rakennelmien siirto tai suojaus, pienten taimien siirto tai esim. ikkunoiden suojaus ahtaissa kohteissa.Esimerkkejä kaatotavoista:

  • Suora kaato, kun puu mahtuu kaatumaan suorassa koko leveydeltään huomioiden oksien leveys.
  • Kiipeilykaato, kun ongelmapuu joudutaan kaatamaan paloissa ylhäältä alkaen. Latva, oksat ja rungon palaset voidaan myös tarvittaessa laskea köysien avulla hidastetusti alas.
  • Nostokorikaato, kun puun kunto ei mahdollista siihen kiipeämistä.
  • Nosturiauton käyttö, kun puuta ei voi jostain syystä paikallaan kaataa ja näin puu siirretään paikaltaan sivuun jatkokäsittelyä varten.

Kaadoissa käytetään asianmukaisia, hyväksyttyjä ja tarkastettuja välineitä työ- ja henkilöturvallisuustekijät huomioon ottaen. 

Sääolosuhteet, kuten kova tuuli tai vesi/lumisade ovat asioita, jotka vaikuttavat lopulliseen kaatopäätökseen sovittuna ajankohtana.

Tapaturma- ja vahinkovakuutukset ovat toiminnan edellytys ja ne ovat asianmukaisesti kunnossa.